Wat is de Beursvloer?


De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event waar bedrijven en non-profit organisaties elkaar ontmoeten. In een tijdsbestek van twee uur worden vragen vanuit verenigingen en non-profit organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze 'matches' worden mankracht, materialen en kennis verhandeld. De vragende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.

Verenigingen en non-profit organisaties lopen regelmatig tegen de grenzen van de eigen organisatie aan. Denk aan het ontbreken van specifieke kennis binnen de eigen organisatie, extra handen of faciliteiten om een grote klus te klaren. Ze zijn daarom gebaat bij hulp van kwalitatieve waarde en goodwill vanuit het bedrijfsleven. Nog veel te vaak wordt geld als de enige oplossing gezien, maar men gaat eraan voorbij dat er ook andere mogelijkheden zijn.

De Beursvloer wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en alle Partners.

Beursvloer IJmond Noord kan oplossingen bieden!

Tijdens de Beursvloer wordt een podium gecreëerd om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, zodat een invulling gegeven kan worden aan specifieke vragen of het realiseren van plannen. Met een juiste klik kan een proces in gang worden gezet waarbij beide partijen elkaar vinden, om ook op langere termijn elkaar te stimuleren in het realiseren van doelstellingen. Plannen en wensen kunnen hiermee worden omgezet naar concrete oplossingen en duurzame Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-samenwerkingsverbanden. Deelnemende bedrijven geven hiermee gestalte aan hun betrokkenheid aan de IJmond en werken hiermee tevens aan een positief regionaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-klimaat.

Hoe werkt het?

Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren zijn aangemeld gaan vanaf de klap op de gong (startsein) met elkaar netwerken en handelen. De vragers hebben hun wensen zo goed mogelijk voorbereid en zo kort en duidelijk verwoord op de door de Beursvloer verstrekte Wolkie Tolkies. Natuurlijk mogen organisaties alles inzetten om hun vragen duidelijk te maken: spandoeken zijn toegestaan :-) Zogenaamde hoekmannen lopen rond om de vragende partijen te ondersteunen bij het bereiken van het bedrijfsleven. De hoekmannen hebben een overzicht van actuele vragen en eventuele mogelijkheden vanuit het bedrijfsleven en zijn dus onmisbaar bij het matchen! Aarzel dus niet om een hoekman in te schakelen bij je zoektocht!

Notarissen

Tijdens de Beursvloer worden alle matches gecontroleerd en "officieel" bekrachtigd door de notaris. Ga dus altijd naar de notaristafel om je match "officieel" te maken!

Nazorg

Het initiatief om de match daadwerkelijk uit te voeren ligt, tenzij anders afgesproken, altijd bij de vragende partij. De Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk is er ter ondersteuning voor de organisaties en controleert na verloop van tijd de status van de matches en helpt eventueel bij het alsnog uitvoeren van de match.