Waarom organisaties en verenigingen meedoen


De Beursvloer IJmond Noord is een platform waar non-profit organisaties, verenigingen en ondernemers bijeen komen. Bij deze organisaties is veelal behoefte aan kennis, materialen, klussen en helpende handen die bij het bedrijfsleven volop aanwezig zijn. Op dit jaarlijks terugkerende event komen deze partijen samen om, met gesloten beurs, een match te maken.
 
De rol van de maatschappelijke organisatie
De Beursvloer IJmond Noord is toegankelijk voor elke vereniging, stichting of organisatie zonder winstoogmerk, welke voornamelijk op vrijwilligers draait. Door deelname aan de Beursvloer kunt u op een heel laagrempelige manier, de hulp inschakelen van het bedrijfsleven. En daar geeft u iets voor terug, bijvoorbeeld in de vorm van clinics, workshops, traktaties, publiciteit of iets dergelijks. Voor niets gaat de zon op en dat geldt ook op de Beursvloer! Verdiep u vantevoren in de bedrijven die aanwezig zullen zijn, bedenk wat zij voor u kunnen betekenen en formuleer duidelijk wat u nodig heeft. U kunt gebruik maken van de door de Beursvloer beschikbaar gestelde Wolkie Tolkies of zelf spandoeken of iets dergelijks meenemen. Niets is te gek, hoe meer aandacht u trekt des te meer u opvalt bij de aanwezige ondernemers!

Wat levert de Beursvloer u op?
  • Mogelijkheid om kennis en vaardigheden rechtstreeks te 'vragen' voor het goede doel
  • Bekendheid creëren binnen de lokale gemeenschap van uw instelling
  • Mogelijkheid tot netwerken
  • Inspirerende contacten opdoen
  • Het leveren van een leuke tegenprestatie en daarmee uw organisatie nog meer in the picture zetten: 
    - voorbeeld:1. Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training bedrijfshulpverlening.    
    - voorbeeld:2. Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens het zomerfeest van de bank.