Een eerste overzicht van ondernemers. Hoewel de lijst helaas nog wat klein is hebben veel ondernemers hun belangstelling al wel getoond. Er komen dus veel meer ondernemers dan op deze lijst staan. We willen de aanmeldingen graag met jullie delen.

rsz_2ondernemers_22-10.jpg
Hierbij een overzicht van maatschappelijke organisaties en hun vraag en tegenprestaties.
Uiteraard is er tijdens de Beursvloer alle ruimte om nader tot elkaar te komen en vraag en tegenprestaties nog meer op elkaar aan te sluiten.rsz_1aanmeldingen_20-10.jpg